Herkese Kitap Vakfı

Okuyan Türkiye İçin
Herkese Her Yerde Kitap

Amacımız

VAKFIN AMACI

Herkese Kitap Vakfı’nın kuruluş amacı, kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve isteyenlere kitap ulaştırmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Herkese Kitap Vakfı yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için yürüteceği çalışmalar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şunlardır;

 1. Türkiye’de kitap okumayı özendirmek, sevdirmek, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, Türkiye’nin farklı her yerlerinde  yaşayan bireylerin eşit şartlarda kitaba ulaşmalarını sağlamak, kitap hazinemizin kaybolmadan yeni nesillere aktarılmasını temin etmek ve herkese, her yerde kitap okutmayı başarmak maksadıyla faaliyetler yapmak,
 2. Türkiye’de yayınlanmış tüm kitapların ülkenin en ücra köşesinden dahi temin edilebilmesine olanak sağlayacak altyapıları kurmak,
 3. Okumanın önemine inanan öğretmenler, üniversite öğrencileri, veliler ile özel sektör çalışanlarını gönüllü olarak bir araya getirmek, bulundukları kurum ve yerleşkede bu konuda vakıf amaçlarıyla örtüşen projeler yürütmelerine zemin hazırlamak,
 4. Okuma alışkanlığına etki eden psikolojik ve sosyolojik unsurları, uzmanları aracılığıyla araştırmak, konu hakkında ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirlikleri geliştirmek,
 5. Yapılmış araştırmalar ışığında, ilköğretim seviyesindeki çocuklarda okuma alışkanlıkları kazandırmak için veli ve öğretmenlere dağıtılmak üzere tavsiye niteliğinde kitapçıklar hazırlamak,
 6. Okuma alışkanlıkları konusunda farkındalık düzeyini artıracak söyleşi, seminer ve paneller düzenlemek. Bu sayede, toplumumuzun en önemli dinamiği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin konuya olan ilgisini çekmek,
 7. Bireylerin kitaba ilgisini artırmak üzere ulusal medya kanallarında, kitaplarla ilgili programlar yapmak,
 8. Yerel ve ulusal çapta ödüllü okuma yarışmaları düzenlemek,
 9. Nitelikli yazarlar yetiştirmek ve yazmayı teşvik etmek üzere çeşitli seminer ve söyleşiler düzenlemek, ödüllü edebiyat yarışmaları organize etmek ve ülkemizin sevilen edebiyatçılarını okuyucularla buluşturmak,
 10. Özel sektör kuruluşlarıyla Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında, halkla ilişkiler çalışmaları yürütmek ve hediye kitap kampanyaları oluşturmak,
 11. Kültür ve Milli Eğitim bakanlıkları, yayıncı ve yazar meslek örgütleri ile işbirlikleri geliştirmek ve ortak projeler yürütmek,
 12. Ülkemizde kütüphanelerin yaygınlaştırılması, zenginleştirilmesi ve özellikle çocuklara sevdirilebilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemek ve gerekli sponsorluk ilişkilerini oluşturmak,
 13. Nitelikli kitap üretimini teşvik etmek üzere, okuyucu ilgi eğilimlerini ve ulusal satış verilerini kullanarak yılın kitabını ve yazarını seçmek,
 14. Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak vakıf faaliyetlerini kolaylaştıracak, gönüllüler arasında koordinasyonu sağlayacak, vakıf faaliyetlerinin şeffaf ve detaylı bir şekilde tüm paydaşlar tarafından izlenebileceği bir dahili internet uygulaması geliştirmek ve yönetmek,
 15. Kitabın temel konu olduğu, ilgi alanlarına göre okuyucuların birbirleri arasında bilgi paylaşmalarını ve tartışmalarını sağlayacak internet tabanlı sosyal ağlar oluşturmak, tanıtmak ve katılımı teşvik etmek,
 16. Okuma arzu ve isteği olan yoksul çocukların kitap ihtiyacını karşılayacak sponsorluk ve bağış olanaklarını sağlamak,
 17. Engelliler için sesli ve kabartmalı kitap üretimini yaygınlaştırmak, bu konuda yürütülen çalışmalara destek olmak,
 18. Türkiye genelinde okuma oranlarına ilişkin ulusal düzeyde istatistikî veriler ve analizler içeren yıllık bir rapor yayınlamak. Bu veriler ışığında sosyal politikalar ve projeler geliştiren kurum ve kuruluşlara, kitap okuma eğilimlerinde bölgeler arasında oluşan farklılıkları giderecek çalışmalar için veri ve katkı sağlamak,
 19. Yayınlanan her kitabın dijital bir kopyasının saklanacağı bir dijital kitap bankası oluşturmak, bu sayede, ticari ömrünü tamamlayan veya telif hakkının temsili fiilen biten kitapların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

 

Scroll to Top